Geloven

Hoe kan ik God leren kennen?

Iedereen voelt zich weleens leg.

Iedereen voelt zich weleens leeg. Het leven lijkt dan zo doelloos. We proberen via social media contact te maken met anderen, maar we voelen ons alleen. We doen leuke dingen, maar het is nooit genoeg. We hebben vragen over de wereld om ons heen, maar niemand lijkt te geloven in een absolute waarheid.

Wij geloven dat God een doel met deze wereld en met jouw leven heeft. God wil dat je echte vervulling en liefde vindt. De oorzaak van de leegte, de pijn en het onrecht ligt in onze verkeerde keuzes. Misschien zeg je dat jouw verkeerde keuzes niet zoveel voorstellen, maar de keuzes van iedereen bij elkaar zorgen voor een imperfecte wereld. Dit is niet Gods plan voor de wereld. Daarom gaat Hij ooit de hele aarde weer mooi maken.

Om onderdeel te zijn van dit plan wil God een relatie met jouw aangaan. God is perfect, dus Hij wil ook dat jij dat bent. Hoe kan dat? God heeft hier een oplossing voor bedacht. Jezus leefde 2000 geleden het perfecte leven. Aan het eind van zijn leven werd hij ter dood veroordeeld en stierf Hij. De Bijbel zegt dat Jezus toen de straf van God onderging voor alle verkeerde keuzes (zonden) die de mensheid heeft gemaakt en nog zal maken. Wanneer wij in Jezus geloven, zorgt God ervoor dat Jezus ook de straf voor jouw verkeerde keuzes heeft ondergaan en vergeeft hij jou. God ziet je dan als perfect.

Gelukkig eindigde het verhaal van Jezus niet bij Zijn dood. Na drie dagen in het graf gelegen te hebben, werd Hij weer levend en stond hij op uit de dood. Nu zit Hij in de hemel bij God. Dit is voor ons een verzekering dat de dood niet het einde is. Na onze dood zullen we voor altijd leven met God op een plek die wel echte voldoening geeft. Dit geeft hoop en blijdschap in dit leven!

God nodigt je uit om een relatie met Hem aan te gaan. Wat is jouw reactie?

Jullie moeten allemaal je leven veranderen, en je laten dopen in de naam van Jezus Christus. Dan zal de Heer, onze God, jullie zonden vergeven. En hij zal de heilige Geest aan jullie geven. Handelingen 2:38, de Bijbel

ik strek mij uit naar meer

Wie is God?

licht van boven in een donkere omgeving

In de geschiedenis heeft God steeds contact gezocht met mensen, zodat ze hem konden leren kennen. God is aan de ene kant de God die heel dichtbij wil zijn en aan de andere kant is hij de machtige God die de aarde en het universum gemaakt heeft.

In de Bijbel wordt er gesproken over één God, maar tegelijkertijd over drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. God de Vader heeft de aarde gemaakt. Jezus de Zoon werd geboren op aarde om het perfecte leven te leven en daarna voor onze zonden te betalen door te sterven aan het kruis. De Heilige Geest is de God die in het hart van gelovigen woont en vrede geeft. Al in het eerste Bijbelboek is te lezen dat God uit meerdere personen bestaat. In Genesis 1:26 staat: God zei: 'Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken.'

Lees meer over de drie-eenheid van God. Lees meer over de God van het christendom.

Hoe lees ik de Bijbel?

De Bijbel is een verzameling van boeken van verschillende schrijvers. Het zijn aparte verhalen die samen één doorlopend verhaal vertellen. De hoofdlijn gaat over wat God in de geschiedenis heeft gedaan, wat Hij nu wil doen en wat Hij in de toekomst wil gaan doen. Door de Bijbel te lezen, kunnen we God beter leren kennen.

De Bijbel staat vol met leerzame geschiedenissen, mooie beloftes van God en aanwijzingen voor het dagelijks leven. Enkele eigenschappen van de Bijbel zijn:

Begin hier met lezen uit de Bijbel. Je kunt beginnen in het eerste boek van het tweede gedeelte (ook wel Nieuwe Testament genoemd). Dit is Matteüs en begint met de geboorte van Jezus. Of je kunt beginnen bij het eerste gedeelte (ook wel Oude Testament genoemd) in het boek Genesis. Dit begint bij het ontstaan van de aarde.

Start met lezen