Christen-zijn

Persoonlijk

God heeft een plan met ons leven

persoon met kruis

We vinden het belangrijk om ons geloof elke dag serieus te nemen. Omdat we van God houden, willen we doen wat hij goed vindt voor ons en voor de wereld. De belangrijkste richtlijn in de Bijbel is: “Houd van God en van elkaar.” God vraagt ons om dit in onze houding en onze daden te laten zien.

God kent iedereen persoonlijk en heeft voor ons leven een uniek plan. Iedereen is belangrijk, het maakt niet uit wat bijvoorbeeld je geslacht, leeftijd, afkomst en opleidingsniveau is. We willen Gods bedoeling met ons leven te weten komen door zelf en met anderen te bidden en Bijbel te lezen.

Samen

We hebben elkaar nodig

In de Bijbel wordt benadrukt dat we elkaar nodig hebben. Iedereen heeft van God gaven gegeven die we kunnen gebruiken om de ander te helpen. Als je alleen gelooft is het moeilijk om enthousiast te blijven en kan je anderen niet helpen die je hulp misschien hard nodig hebben. Samen geloven doe je niet op één moment in de week, maar het kan de hele week door. God vindt het belangrijk dat christenen elkaar ontmoeten en voor elkaar zorgen.

we hebben elkaar nodig

Wanneer we bij elkaar komen (online of bij iemand thuis) heeft iedereen een belangrijke inbreng. Iemand die veel geleerd heeft is niet belangrijker dan iemand die dat niet gedaan heeft. We wijken hierbij af van de structuur en hiërarchie van veel bestaande kerken. Er is niet één persoon die de hele tijd praat of het voor het zeggen heeft. Het is meer zoals een familie waarin iedereen belangrijk is. Daarbij is het uitgangspunt dat we met respect met elkaar omgaan.

In de Bijbel wordt het volgende voorbeeld gegeven:

“Als jullie bij elkaar komen, gebeurt er van alles. Er worden liederen gezongen, en er wordt uitleg gegeven over het geloof. Sommige mensen vertellen over de bijzondere ervaringen die God hun geeft. Anderen spreken in vreemde klanken, en weer anderen leggen uit wat die klanken betekenen. Maar bedenk altijd dat die dingen jullie moeten hepen om elkaars geloof sterker te maken.” (1 Korintiërs 14:26)

Andere dingen die we ook graag doen wanneer we bij elkaar komen is samen bidden, zodat we God kunnen bedanken voor wat Hij geeft en God kunnen vragen om voor ons of andere mensen te zorgen. Ook eten we samen en vieren we het ‘avondmaal’. Dit is een maaltijd waarbij we denken aan de kern van het christelijk geloof: dat Jezus voor ons gestorven is, zodat wij vergeving ontvangen voor onze verkeerde keuzes (Handelingen 2:41-47, Kolossenzen 3:12-17 en 1 Korinthiërs 11:23-26).

Meeleven

We zijn verschillend en toch hebben we allemaal te maken met de positieve en moeilijke kanten van het leven. We falen allemaal wel eens of we maken ons zorgen. Aan de andere kant, gebeuren er mooie dingen waar we blij van worden. Wat we ook meemaken, we leven met elkaar mee. Om dit goed te doen is het belangrijk om tijd en energie in elkaar te steken. Dit vraagt van ons dat we eerlijk en open zijn en dat we echt om elkaar geven.